Wettelijke vermeldingen

UITGEVER Deze website is uitgegeven door Het Consortium 12-12 Stichting van openbaar nut Liefdadigheidsstraat 43/B, 1210 Brussel 

BELGISCHE WETGEVING INZAKE PRIVACY

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website, met inbegrip van alle daarin voorkomende namen, benamingen, beelden, foto’s en andere materialen in verband met de activiteiten van het Consortium 12-12 is de exclusieve eigendom van het Consortium 12-12 waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op de Liefdadigheidsstraat 43/B, 1210 Brussel. Elke overname, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder het voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van het Consortium 12-12.

Deze site werd gerealiseerd door i-Raiser.

Hij functioneert op basis van Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).