Uitgever
Deze site is een publicatie van Consortium 12-12 vzw
Liefdadigheidsstraat 43B 
1210 Brussel
E-mail : info@1212.be

De verantwoordelijke uitgever is Gilles Van Moortel, directeur.